Kako izgleda uvođenje norme za upravljanje

Samo implementiranje tražene norme vodi se kao projekt Uprave i svih zaposlenika organizacije koji obuhvaća sljedeće FAZE PROJEKTA:

– Donošenje odluke o projektu, osiguravanje kadrovskih, organizacijskih i materijalnih pretpostavki, izbor savjetničke kuće

– Brza analiza trenutnog stanja organizacije koju provodi savjetnička kuća

– Informiranje i osnovna edukacija Uprave organizacije

– Edukacija članova tima za kvalitetu (internih auditora)

– Savjetnički rad i vođenje u izradi dokumentacije i njenoj primjeni

– Interni audit uspostavljenog sustava

– Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom

– Savjetodavne usluge u održavanju i poboljšavanju certificiranog sustava upravljanja

Okrugli stol d.o.o. stoji vam na raspolaganju u svim fazama realizacije projekta, osim za certificiranje  što provode certifikacijska tijela akreditirana od strane HAA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *