Kako izgleda uvođenje norme za upravljanje

Samo implementiranje tražene norme vodi se kao projekt Uprave i svih zaposlenika organizacije koji obuhvaća sljedeće

 

FAZE PROJEKTA

  • Donošenje odluke o projektu, osiguravanje kadrovskih, organizacijskih i materijalnih pretpostavki, izbor savjetničke kuće
  • Brza analiza trenutnog stanja organizacije koju provodi savjetnička kuća
  • Informiranje i osnovna edukacija Uprave organizacije
  • Edukacija članova tima za kvalitetu (internih auditora)
  • Savjetnički rad i vođenje u izradi dokumentacije i njenoj primjeni
  • Interni audit uspostavljenog sustava
  • Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom *
  • Savjetodavne usluge u održavanju i poboljšavanju certificiranog sustava upravljanja

Okrugli stol d.o.o. stoji vam na raspolaganju u svim fazama realizacije projekta, osim za certificiranje * što provode certifikacijska tijela akreditirana od strane HAA.