8 osnovnih principa upravljanja kvalitetom

Norme ISO 9000:2005 i ISO 9004:2009 opisuju osam osnovnih principa upravljanja kvalitetom koji pomažu vodstvu organizacije da uspostavi okosnicu za lakše upravljanje sustavom kvalitete prema ISO 9001:2008.